Důležité informace o vstupenkách jsou informace, ze kterých kupující zjistí, co může čekat.

Pokud jsou s vašimi vstupenkami nějaké zvláštní důležité informace spojeny, je nutné je uvést při nastavování nabídky. K důležitým informacím patří například tyto:

Zákaz alkoholu
Bezbariérový přístup
Omezený výhled
Jídlo a pití v ceně
 VIP přístup