Otrzymanie płatności jest gwarantowane, pod warunkiem że informacje w ofercie są prawidłowe, a bilety zostaną wysłane do kupującego w wyznaczonym czasie.