1. Otwórz menu Moje bilety widoczne w nagłówku strony
2. Wybierz Oferty z menu rozwijanego
3. Znajdź ofertę, którą chcesz usunąć
4. Kliknij przycisk X

Jeśli żadne bilety z Twojej oferty nie zostały sprzedane, możesz ją w każdej chwili usunąć. Możesz także tymczasowo wyłączyć ofertę.

Jeśli zostały sprzedane niektóre lub wszystkie bilety z oferty, musisz dokończyć transakcję i dostarczyć bilety zgodnie z warunkami oferty.