Vi rekommenderar att du följer några steg först:

Kontrollera att din e-postadress är rättstavad.
 Kontrollera kombinationen av e-postadress och lösenord som du använde för att logga in.


Om du har glömt ditt lösenord kan du begära ett nytt genom att klicka på Glömt ditt lösenord? på inloggningssidan och följa anvisningarna.

Om du har kopplat ditt Facebook-konto till oss kan e-postadressen du använde vid inloggningen skilja sig från den du har uppgett på Facebook eller när du skapade ditt StubHub-konto.

Obs! Av säkerhetsskäl spärrar vi ditt StubHub-konto efter sex misslyckade inloggningsförsök. kontakta oss om du behöver hjälp med att låsa upp och återfå åtkomst till ditt konto.