Wymagania dotyczące wieku ustala administrator obiektu lub organizator wydarzenia.

Dokładne informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej obiektu lub organizatora imprezy.